Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Fellesinformasjon barnehagene

Kommunen har 8 barnehager, midt i eller i nærheten av boligområdene.

Barnehagene har felles samordnet opptak.
Søknadsfrist for hovedopptak er 1.mars og gjelder barnehageplass fra 1.august samme år.


Barnehage  Telefon   Åpningstid
 Kommunale
 
 Disenå barnehage 
 62967520
 06.45-17.00
 Korsmo barnehage
 62963530
 06.45-17.00 
 Sander barnehage
 62964480
 06.45-17.00
 Tronbøl barnehage 
 62967530
 06.45-17.00


Ikke-kommunale    
 Galterud barnehage
 62967860
 06.30-17.00
 Oppstad gårds- og naturbarnehage 
 47397627
 06.30-17.00
 Slåstad barnehage
62967310
 06.30-17.00
 Ullern barnehage
 62965880
 06.45-17.00

Ny gebyrforskrift for 2016

Forskriften iverksettes fra 01.01.2016

Tjeneste Barnehage

Pris 2016

100% plass

Pris 2017

100% plass

Barnehagesats

(ny makspris)

Pr. mnd

2655

2730

Kostpenger

Pr. mnd

265

270


Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Søskenmoderasjon, 2.barn 30%, 3.barn 75%.

Satsene for kost er kun indeksregulert.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Fra og med 1.mai 2015, skal ingen husholdninger betale mer enn 6 % av inntekten sin for første barn i barnehagen. Foreldrebetalingen er også begrenset oppad av maksimalprisen som fra 01.01 2017 er på kr 2.730,-.

Fra 1. august 2016 har alle 3 – 4 - og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august er denne inntektsgrensen satt til 417 000 kroner. Inntektsgrensen skal vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.

I følge forskrift er det husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt det skal tas hensyn til ved beregning av foreldrebetaling. 

Foreldre søker om redusert foreldrebetaling.  Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider.  Siste års selvangivelse må legges ved søknaden. Søknad og vedtak gjelder for ett barnehageår av gangen (01.08.-30.06).

Vedtaket sendes foreldrene med kopi til barnehagen. I vedtaket står det hvilken periode man har redusert foreldrebetaling.
sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk