Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Høring av Kommunal planstrategi 2016-2019

Kommunestyret skal minst én gang hver valgperiode utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Den kommunale planstrategien er ikke en plan, men et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver som skal prioriteres i valgperioden for å styre utviklingen i ønsket retning. Formålet med planstrategien er å drøfte kommunens valg knyttet til samfunnsutvikling, arealutvikling og de kommunale tjenestene. Planstrategien skal sette fokus på de planoppgavene kommunen bør prioritere for å legge til rette for en positiv utvikling, det vil si ta stilling til om kommuneplanen skal revideres helt eller delvis og hvilke andre planer og strategier kommunen har behov for.


Kommunestyret i Sør-Odal kommune vedtok 11.10.16, sak KS 054/16, å legge forslag til «Kommunal planstrategi 2016-2019» ut til høring. 

Forslag til planstrategi 2016-2019 finnes her.


Innspill og merknader til den kommunale planstrategien sendes:

Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes eller e-post: postmottak@sor-odal.kommune.no innen 20.11.2016

Det er også mulig å avgi elektronisk høringssvar. Link til skjema for elektronisk høringsuttalelse finnes her. Alle høringssvar merkes med 16/699 – Høringssvar Kommunal planstrategi 2016-2019.

Kommunestyret vil sluttbehandle saken i sitt møte den 13.12.2016.

Foto: Michal Tyrkiel

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk