Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Høring: Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem

Forslag til kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, er ute på høring fram til 15. mai.

Sør-Odal kommune legger med dette Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem på høring. Høringsfristen er satt til 15. mai 2017, og Sør-Odal kommune ber om at høringssvar sendes per e-post til postmottak@sor-odal.kommune.no eller per post til Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes. Merk konvolutten med «Høringssvar lokal forskrift om rett til sykehjemsplass».

-> Forslaget finner du her (PDF)

Bakgrunn for forskriften

Stortinget vedtok 17. juni 2016 lovendring i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.

Lovendringen plikter blant annet kommunen å utarbeide en lokal forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.

Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold. Loven krever at kommunene skal ha sykehjem eller tilsvarende boligtilbud.

For Sør-Odal gjelder forskriften kun sykehjem, da vi ikke har tilsvarende boliger.

Prosess

Forslaget til lokal forskrift er utarbeidet i administrasjonen og i enhetene Sør-Odal alders- og sykehjem (SOAS) og Tjenestekontoret. Forslaget blir sendt ut til høring etter liste (se vedlegg), men det legges også ut på kommunens hjemmeside med åpning for at alle innbyggerne som ønsker det, kan komme med høringssvar.

Helse- og omsorgsutvalget (HO-utvalget) blir presentert forslaget før høringsfristen, og Eldres Råd og Funksjonshemmedes Råd gir sine høringsuttalelser i sine møter i høringsperioden. Forslaget, inkludert de innkomne høringssvar, blir behandlet av HO-utvalget.

Det tas sikte på at forslaget til forskrift blir behandlet av kommunestyret i løpet av juni, for så å tre i kraft fra 01.07.17. 

Vedtatt Lokal forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester kunngjøres også via Norsk Lovtidend.

Kontakt

Ved henvendelse i saken, ta kontakt med kommunalsjef for helse og omsorg, Toril Gundersen, på tlf. 62 96 80 18 eller e-post toril.gundersen@sor-odal.kommune.no, eller enhetsleder ved SOAS, Morten Einarsrud, på tlf. 62 96 80 12 eller e-post morten.einarsrud@sor-odal.kommune.no

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk