Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Rådmann

Sør-Odal kommune med sine 7.900 innbyggere og kommunesenteret Skarnes, ligger sentralt på Østlandsområdet. Her er det åpent, rolig og landlig, samtidig som det pulserende bylivet i hovedstaden bare er en time unna. I Sør-Odal står vi sammen for å gjøre kommunen til et godt sted å bo, jobbe og utvikle seg. Se mer på www.sor-odal.kommune.no

Sør-Odal kommune søker en trygg og tydelig leder med en tillitvekkende lederstil. Vår nye rådmann må være god på økonomi- og målstyring, men må samtidig være en helhetstenker og god strateg. For å lykkes i stillingen vil gode samarbeids- og kommunikasjonsevner være avgjørende. Søkere må ha relevant høyere utdanning og kunne vise til gode resultater i tidligere lederstilling. Om du kommer fra det offentlige, en organisasjon eller fra næringslivet er av mindre betydning, så lenge du forstår betydningen av samspillet mellom politisk og administrativ ledelse og har god kjennskap til kommunal forvaltning.  

 
Sør-Odal kommune har totalt ca 450 årsverk. Gjeldende administrative organisering (se www.sor-odal.no) viser at tjenesteproduksjonen i Sør-Odal er delt inn i 3 tjenesteområder, samt en stab og støttefunksjon underlagt rådmannen. Hvert tjenesteområde er videre inndelt i rammeområder. Hvert av rammeområdene er igjen inndelt i enheter.
 
Kommunen har stabil arbeidskraft, og medarbeiderne beskrives som positive og lojale.  
 
Kompetanseutvikling hos disse er en utfordring, og kanskje kommunen på noen områder trenger å tilføres mer kompetanse. Blant annet blir kommunens HR funksjon betydelig styrket dette året.  
 
Det er stor grad av åpenhet i organisasjonen, men bedre samhandling mellom ulike nivå/avdelinger vil alltid være et utviklingsområde.  
 
Arbeidsmiljøet i kommunen er godt. Sykefraværet har økt noe siste årene, og utgjør i dag ca 8 prosent. Det ligger ingen store/ uløste konflikter «og venter på ny rådmann». Forholdet mellom tillitsvalgte og administrativ toppledelse er godt.  
 
Kommunens økonomiske situasjon har bedret seg de siste årene, men lånegjelden er høy. Arbeid for å tilpasse kommunens driftsnivå i forhold til tilgjengelige inntektsrammer, vil være en utfordring for ny rådmann.  
 
Sør-Odal kommune har vært gjennom en omfattende og krevende prosess om framtidig skolestruktur i kommunen. Det ble besluttet å bygge en ny 1-10 skole for hele kommunen. Denne forventes å stå ferdig i 2019.  
 
Også innen helse- og omsorgssektoren venter store utfordringer, da kommunen de kommende årene vil få stadig flere eldre innbyggere.  
 
Kommunen arbeider aktivt for å legge forholdene til rette for vekst og utvikling. Det er satt av midler til markedsføring og tiltak for økt tilflytting. Omdømmebygging er en prioritert oppgave for kommuneledelsen. Det arbeides aktivt for at Sør-Odal skal fremstå som en «næringsvennlig» kommune og kunne tiltrekke seg nyetableringer.  
 
Etter prosessen som er gjennomført i forbindelse med kommunereformen foreligger det ingen planer for sammenslåing med ande kommuner i regionen.  
 
Ny rådmann vil komme til en kommune som er engasjert og aktiv på svært mange områder i lokalmiljøet.  
 
For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte ordfører Knut Hvithammer, tlf. 41201006, eller våre rådgivere Per Inge Hjertaker/Jan Tveit hos Headvisor på tlf. 91729682/97539990. Alle henvendelser behandles konfidensielt til annet er avtalt.  

Søknadsfrist 2. juni 2017.  

Søknadsskjema

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk