Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Eiendomsskatt

Kommunestyret i Sør-Odal vedtok i budsjettbehandlingen 19.5.2009 å innføre eiendomsskatt i hele kommunen, jfr. § 3a) i LOV 1975-06-06 nr 29: " Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)."

I 2010 ble det foretatt ”alminnelig taksering” av alle eiendommer i kommunen. 

I kommunestyremøte den 17.12.13 ble det vedtatt at det skulle være 7 promille og bunnfradrag på kr 200.000,- pr boenhet for 2014. 


Denne taksten skal i hovedsak gjelde i 10 år, men eiendommer vil bli omtaksert når det skjer endringer som for eksempel nybygg, tilbygg, fradeling og sammenføyning av tomteareal.

Det er tilstand pr 01.01 i skatteåret som legges til grunn i eiendomsskattetaksten.

Nybygg og tilbygg som er ferdigstilt etter denne datoen, takseres og kommer med i skattegrunnlaget året etter de er ferdigstilt/tatt i bruk.

Eiendomsskattegrunnlaget skal være tilnærmet markedsverdi og må ikke forveksles med ligningsverdien.

Eiendomsskattetakstene framkommer i hovedsak ved bruk av tomtens/bygningenes areal og faktorer for beliggenhet, alder/tilstand, etc.. 

Du finner mer informasjon om dette her.


 E-skattesoner
Sonekart Disenå Sonekart Skarnes   
Sonekart Galterud Sonekart Slåstad
Sonekart Sander  Sonekart Ullern

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk