Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Fellesinformasjon barnehagene

Kommunen har 8 barnehager, midt i eller i nærheten av boligområdene.

Barnehagene har felles samordnet opptak, som gjelder fra 1. august samme år. Søknadsfrist for hovedopptak er i utgangspunktet 1. mars, men på grunn av tekniske problemer på vår selvbetjeningsportal har kommunen valgt å utsette fristen til 8. mars i 2018.

Barnehage  Telefon   Åpningstid
 Kommunale
 
 Disenå barnehage 
 62967520
 06.45-17.00
 Korsmo barnehage
 62963530
 06.45-17.00 
 Sander barnehage
 62964480
 06.45-17.00
 Tronbøl barnehage 
 62967530
 06.45-17.00


Ikke-kommunale    
 Galterud barnehage
 62967860
 06.30-17.00
 Oppstad gårds- og naturbarnehage 
 47397627
 06.30-17.00
 Slåstad barnehage
62967310
 06.30-17.00
 Ullern barnehage
 62965880
 06.45-17.00

Ny gebyrforskrift for 2018

Forskriften iverksettes fra 01.01.2018

Tjeneste Barnehage

Pris 2017

100% plass

Pris vårhalvår 2018

100% plass

Barnehagesats

Pr. mnd

2730

2840

Kostpenger

Pr. mnd

270

274

Gjentatt for sen henting av barn i barnehage

200

Maksimalprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private, og blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksimalprisen.

NB! I regjeringens kommentarer til statsbudsjettet heter det:  «Maksimalprisen i 2017 er 2730 kroner per måned.  Den reelle og nominelle økningen sammenlignet med 2017 er beregnet til henholdsvis 110 og 180 kroner.  Den reelle økningen er et uttrykk for hvor mye prisen øker utover vanlig prisjustering.»

Stortinget vedtok en økning med 180 kroner, til ny maksimalpris 2910 kroner per måned.  Sør-Odal kommune har i sine gebyrer lagt inn økning med 110 kroner, til 2840 kroner per måned.  Det vurderes å øke til vedtatt maksimalpris, 2910 kroner per måned, fra og med oppstart av nytt barnehageår august 2018.

Søskenmoderasjon, 2.barn 30%, 3.barn 75%.

Satsene for kost er kun indeksregulert.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksimalprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal en ha redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunene har ansvaret.

Gratis kjernetid for 3- 4- og 5-åringer

Gjelder for alle 3-  4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt.  Ordningen gir rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke, og gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 450 000 kroner. 

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Dette heftet er utarbeidet i samråd med kommunelegen og helsestasjon for å hjelpe foreldre og personale med hvordan vi skal forholde oss når barna blir syke. sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk