Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Registrering av frivillige lag og foreninger

Sør-Odal kommune har en aktiv befolkning. Dette gjenspeiles i det store antallet frivillige lag og foreninger og mangfoldet av aktiviteter som foregår i disse.

Frivillig arbeid innebærer at tjenesten eller aktiviteten som utføres gjøres uten at det betales lønn. All frivillighet supplerer det kommunale tjenestetilbudet på en måte som fremmer helse, identitet og samhold til det beste for kommunens innbyggere.

Erfaringer fra andre kommuner viser at samhandling og tilrettelegging for frivilligheten kan bidra til å supplere kommunens tjenestetilbud og gi positive helseeffekter for kommunens befolkning. Rådmannen utfordret derfor frivilligheten i januar til å utarbeide forslag til en frivilligstrategi. Hensikten med å utarbeide strategien var å legge til rette for at det skal være enkelt å gjøre frivillig innsats i Sør-Odal. Frivilligheten skal ikke erstatte de kommunale tjenestene, men være et supplement for å øke trivselen og bedre folkehelsen i kommunen.

Strategiarbeidet ble ledet av Vidar Holstad med støtte fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Kommunestyret behandlet og vedtok strategien i september. Den vedtatte strategien finnes her.

Registering av lag og foreninger

Det er gjennom strategien vedtatt at det skal foretas en registering av alle lag og foreninger i kommunen.

Du kan registrere ditt lag eller forening her. Det kan opprettes en til to kontaktpersoner fra hvert lag/forening. sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk