Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Varsel om oppstart av planarbeid Fv 175. Sandervegen. Konows veg - Skarnesbråten

Fv 175. Sandervegen. Konows veg - Skarnesbråten

Varsel om oppstart av planarbeid

 

Statens vegvesen og Hedmark fylkeskommune skal i samarbeid med Sør-Odal kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelveg ved fv 175 Sandervegen, og ber om innspill til arbeidet. Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

 

Den nye gang- og sykkelvegen langs fv.175 Sandervegen mellom Konows veg og Skarnesbråten skal gi økt fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke trafikanter, spesielt skolebarn. Tiltaket inngår i handlingsprogrammet for fylkesveger 2018-2021(23). I tillegg til gang- og sykkelveg skal reguleringsplanen også legge til rette for kurveutbedring langs fv. 175.

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet innen 5. januar 2019. Send det skriftlig til firmapost-ost@vegvesen.no, eller til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Merk forsendelsen «18/143157».

 

Det vil bli avholdt åpent møte 13. desember. Sted: Rådhuset, Skarnes. Tid: Kl. 18.00.

 

Har du spørsmål, kan du også kontakte planleggingsleder Ragnar Bjørnstad på e-post ragnar.bjornstad@vegvesen.no eller telefon 61 27 13 04. Saksbehandler i Sør-Odal kommune er Per Julsrud Per.Julsrud@sor-odal.kommune.no eller telefon 62 96 80 58.

Planomriss

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk