Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

4. Mål og strategier

Kommunestyret har gjennom den kommunale planstrategien 2016–2019 pekt ut tre hovedsatsingsområder i kommunestyreperioden. Satsingsområdene tar for seg de områdene som skal ha ekstra oppmerksomhet og ressurser i planperioden.

Valgte satsingsområder er: 

  • Vekst i befolkning og næringsliv 
  • Oppvekstvilkår barn og unge 
  • Folkehelse

Kommuneplanen er det øverste leddet i det kommunale plansystemet, og gir langsiktige føringer for utviklingen som skal skje. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. En samlet kommuneplan består av en samfunnsdel (en langsiktig del og av et fireårig handlingsprogram med økonomiplan) og en langsiktig arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 ble vedtatt og rullert i kommunestyret 11. november 2018.


Satsingsområde vekst i befolkning og næringsliv:

  • Kommunen har oppnådd en årlig befolkningsvekst over landsgjennomsnittet i planperioden gjennom helhetlig jobbing med stedsutvikling, tilrettelegging for differensiert boligbygging i Skarnes-området og gjennom å skape bomiljøer med ulike kvaliteter i grendene.
  • Kommunen har en årlig netto vekst på 50 arbeidsplasser– hovedsakelig i det private næringslivet. Kongsvingerregionen skal ha en årlig vekst på 100 arbeidsplasser.


Satsingsområde oppvekstvilkår barn og unge:

  • Kommunen ligger på landsgjennomsnittet i forhold til levekårsindekser og utdanningsstatistikk. 
  • Elevene i Sør-Odal har de samme grunnleggende ferdighetene og fagresultatene som landsgjennomsnittet. 
  • Alle barnehagebarna i Sør-Odal blir sett og opplever glede over mestring basert på egne forutsetninger og gjennom individuell oppfølging.


Satsingsområde folkehelse:

  • Innbyggerne i Sør-Odal kommune skal ha flere leveår med god helse, og sosiale forskjeller skal jevnes ut. 
  • Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for å fremme befolkningens helse og trivsel, og redusere de faktorene som har negativ innvirkning.


sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk