Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Valg i kommunen

Valg 2019

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandag 9. september. Her finner du informasjon om valg i Sør-Odal kommune, hvor og når du kan forhåndsstemme og hvor du finner ditt valglokale. Det vil stå informasjon om hvilket valglokale du tilhører på valgkortet som blir sendt ut i forkant av valget. Informasjon blir oppdatert etter hvert som valget nærmer seg.

Stemmerett

Ved stortingsvalg har følgende personer stemmerett

Norske statsborgere som:

  • Vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.
  • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.
  • Er, eller noen gang har vært, folkeregistrert, ført som bosatt i Norge.
  • Er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand. De har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett

  • Alle som har stemmerett til stortingsvalg, samt ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene, dersom de er
  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er,eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Når det gjelder botid for utenlandske statsborgere er det et krav at denne er registrert sammenhengende de tre siste årene.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Er du innført i manntallet?

Velgere bosatt i Norge

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Velgere bosatt i utlandet

Når utenlandsoppholdet har vart i mer enn 10 år, opphører den automatiske manntallsføringen. De som da ønsker å delta ved valget, må sende søknad om å bli innført i manntallet. Søknaden sendes den kommunen der vedkommende sist var registrert som bosatt.

Søknad om manntallsføring skal inneholde en erklæring om at velgeren fortsatt er norsk statsborger. Det anses ikke påkrevd med noen attestasjon av statsborgerskapet. Søkerens egen erklæring er nok. I de fleste tilfeller vil søknad om innføring i manntallet skje ved at velgeren fyller ut og skriver under på omslagskonvolutten som brukes ved utenriks stemmegivning. Søknaden kan likevel fremmes i et eget brev, jf. valgloven § 2- 4 tredje ledd. Søknader som er feilsendt må sendes til rett kommune.

Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må kommme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 9. september kl. 21.00.

Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Se skjema her (må legge inn link til dokument)

Manntallet er lagt ut til ettersyn

Manntaller blir lagt ut til offentlig ettersyn 11. juli 2019 Sør-Odal rådhus, på servicetorget og på biblioteket.

Stemmelokaler

Oversikt over stemmelokaler og stemmetider ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Krets:

Stemmested

Klokkeslett

Skarnes krets

Kulturhuset Skogtun

09.00 – 21.00

Sander krets

Sander Samfunnshus

09.00 – 20.00

Slåstad krets

Slåstad Samfunnshus

09.00 – 20.00

Disenå krets

Disenå Samfunnshus

09.00 – 20.00

Ullern krets

Ullern skole

09.00 – 20.00

Tidligstemmegivning

Gjelder perioden 1. juli til 9. august

Tidligstemmegivning er en ordning for de som ikke har anledning til å avgi stemme i den ordinære forhåndstemmeperioden fra 10. august.

Ønsker du å stemme i perioden 1. juli til 9. august må du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Tidligstemmegivning foregår på Sør-Odal rådhus, servicetorget

Husk ta med gylding legitimasjon når du skal avgi stemme.

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk