Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep

 • Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser

 • Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep

 • Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

 • Kulturskole - Informasjon om opptak

  Generelt

  Musikk- og kulturskole er et tilbud til skoleelever. Skolen drives og eies av kommunen.

  Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

  1. Musikk ved livets begynnelse  
  2. Musikkbarnehage
  3. Musikalsk grunnkurs
  4. Nybegynneropplæring instrument og vokal      5. Instrument og vokalopplæring
  6. Dans og musikal 
  7. Teater
  8. Håndarbeid, søm og kunsthåndverk 
  9. Band/rockeverksted

  10. Kulturskoletimen

  Kulturskolen i Nord-Odal og Sør-Odal har til formål å undervise barn og unge i Nord-Odal og Sør-odal innen ulike kunst-, kultur- og musikkuttrykk.
   
  Undervisningen er nivå/ferdighetsbasert.

  Kulturskolen skal medvirke til at alle barn og unge gis de beste muligheter til å utvikle sine musiske og kreative evner og anlegg.

  Kulturskolens tilbud er et kommunalt fritidstilbud med egenbetaling. 

  Hvor:
  Kulturskolen har undervisning på ulike steder i begge kommuner med hovedsenter Ungdommens hus på Skarnes og Kulturhuset Milepelen på Sand. I tillegg underviser vi ved flere skoler og ved biblioteket i Sør-Odal.

  Når:
  Siden Kulturskolen er et fritidstilbud undervises det først og fremst etter skoletid og på kveldstid, men mange av våre tilbud foregår i SFO-tiden og i ordinær skoletid. Normal undervisningstid varierer (se under) og vår tilbud følger skoleruta – bortsett fra at vi starter opp en uke etter skolestart på høst og avslutter en uke før skoleslutt på vår. Dette kompenseres gjennom deltakelse på konserter og forestillinger. 

  1.Musikk ved livets begynnelse 
  Hva: Et tilbud for spebarn fra 0 til max 2 år i følge med foresatt.
  Hvor: Milepelen i Galleriet i Nord-Odal og Biblioteket i Sør-Odal
  Når: 1 gang i uka – 45 minutt per gang. Følger skoleruta. Fortløpende påmelding.

  2.Musikkbarnehage
  Musikkbarnehage tilbys av alle kommunale barnehager og noen private. Kulturskolen er faglig ansvarlig.

  3.Tinnitus! - grunnkurs; Hva: Grunnkurset er for elever i 1.og 2. klasse og er en videreføring av det man lærer i musikkbarnehagen og et forkurs til kulturskoletime; Hvor: Kursene holdes i Sand, Garvik, Disenå, Sander og Korsmo.Når: Tilbudet følger skoleruta og varer i 45 minutt. Holdes i SFO-tiden

  4. Nybegynneropplæring
  Hva: Nybegynneropplæring på instrument og vokal er gruppeundervisning og inneholder notelære i tillegg til instrument/sangundervisning. Grupper på opp til 3.
  Hvem: Primært for de som går i 3.klasse og oppover.. 
  Hvor: Undervisning ved Ungdommens hus, Sand sentralskole og Garvik primært i SFO tiden.
  Følgende tilbud gis høsten 2013 : 
  Gitargruppe  - samspillsgruppe gitar - max 4 per gruppe – 30 minutt
  Trommegruppe - samspillsgruppe slagverk - max 3 per gruppe – 30 minutt
  Vokalgruppe - sang og litt notelære - max 3 per gruppe – 45 minutt
  Felegruppe - max 3 per gruppe – 30 minutt

  5.Instrument og vokalopplæring
  Hva: Tilpasset og nivådelt en til en undervisning i selvvalgt instrument eller vokal. Følgende tilbud gis: Piano, Keyboard, Kornett, Trompet, Klarinett, Saxofon, Baryton, Trombone, Tuba, Slagverk/trommer, Gitar, El-bass, Fele.
  Hvem: Tidligst fra 3 klasse og når det er plass.
  Hvor: Undervisningen foregår i begge kommuner – og så nær eleven det lar seg gjøre. 
  Når: Primært ettermiddag og kveld
  Tid: elevene skal ha enkeltundervisning tilsvarende 22,5 minutt i 36 uker på årsbasis. Enkelte lærere har lenger timer og dermed færre. Noen lærere er i turne- og konsertsituasjoner deler av året og tilbyr derfor et komprimer opplegg.

  6.Dans og musikal 
  Hva: tilpasset danseopplæring innen ulike stilarter. Gruppeundervisning.
  Hvem: Primært fra 3.klasse
  Hvor: Sør-Odal – i Ungdommens hus fredag kveld. Nord-Odal i Mo Trimstuggu i Garvik .
  Det blir flere undervisningssteder dersom antallet påmeldte tillater det.
  Tid: Undervisningstiden er fra 45 minutt til 1 time. Følger skoleruta.

  7.Barne/ungdomsteater
  Hva: alder og nivåtilpasset teaterundervisning. Gruppeundervisning.
  Hvem: fra 3.klasse
  Hvor: Undervisning: Galleriet i Milepelen og Blackbox i Ungdommens hus.
  Tid: 1 time hver uke. Følger skoleruta

  8.Håndarbeid, søm og kunsthåndverk
  Hva: trådteknikker, som å lage snorer og bånd, kunsthåndverk, hekling og strikking. Elevene får prøve enkel vev, broderier og blir kjent med symaskinen. Gruppeundervisning.
  Hvem: fra 3.klasse. Max 6 elever
  Hvor: Undervisning hjemme hos lærer på Disenå i Sør-Odal.
  Tid: Minimum en time per uke. Følger skoleruta

  9.Band/rockeverksted
  Hva: Samspills tilbud for instrument- og vokalelever som har spilt en stund.      
  Hvem: Ikke absolutt alderskrav. Ferdighetsbasert undervisning – både ”juniorband” og ”seniorband”
  Hvor: Undervisning i begge kommuner – Ungdommens hus i Sør-Odal og Ungdomsskolen i Nord-Odal.
  Tid: 1 timer i uka.

  10. Kulturskoletimen: Et gratis tilbud for alle 3-klassinger. Et 4-delt kurs som går over 28 uker. Undervisning i kor, stomp-seminar, teater, bildekunst og ukulele. Undervisning i SFO-tid ved elevens skole.

  Målgruppe

  Elever i grunnskolen og videregående skole.

  Det er også tilbud fra 0 - 6 år og tilbud til teater, kor og korps

  Kriteriar/Vilkår

  Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

  Pris

  Satsene gjelder for et helt skoleår. Pris per semester er halv pris av årsbeløpet.

  Musikk ved livets begynnelse:    1282,- 

  Musikk grunnkurs:                     1539,-

  Individuelle instrumentaltimer:     2262,-

  Øvrige gruppeaktiviteter:             1539,-

  Leie av instrumenter:                  617,-

  Musikkbarnehage-gruppe:          18261,-

   

  Brosjyrer

  Partnere

  Hedmark Kulturskoleråd, Hedmark musikkråd, Musikk i Hedmark, Hedmark Fylkeskommune, Hedmark Teater, MIFF, Bruvoll Fengsel, Skarnes vgs., korps, lag/foreninger, næringsliv.

  Kontaktavdeling

  Kulturskolen

  PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes

  Lover og retningslinjer

  Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

  Søknadsprosessen

  Veiledning

  Får å få plass på Kulturskolen kreves fullstendig utfylling av vårt påmeldignsskjema på nett eller det som hvert år sendes alle skoler,  barnehager og helsestasjoner for utlevering. Påmelding er bindende.

  Skjema

  Søknadsfrist

  17.05.2013

  Søknadmottaker

  Kulturskolen                                                             Sør-Odal kommune
  Øgardsvegen 2
  2100 Skarnes

  Behandlingstid

  1-3 måneder.

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk